«

»

مهر ۳۰ ۱۳۹۳

معاونت سایبری

Print this نوشته

بسیجی کیست؟

“بسيج” سياسى است اما سياست زده نيست ، سياسى كار نيست ، جناحى نيست؛

“بسيج” مجاهد است ، اما بى انضباط نيست ، افراطى نيست؛

“بسيج” عميقاً متدين و متعبد است ، اما متحجر نيست ، خرافى نيست؛

“بسيج” با بصيرت است ، اما از خود راضى نيست؛

“بسيج” اهل جذب است – گفته‌ايم جذب حداكثرى – اما اهل تسامح در اصول نيست؛

“بسيج” غيور است ، پاسدار خطوط فاصل است؛

“بسيج” طرفدار علم است ، اما علم زده نيست؛

“بسيج” متخلق به اخلاق اسلامى است ، اما رياكار نيست؛

“بسيج” در كار آباد كردن دنياست ، اما خود ، اهل دنيا نيست؛

اين شد يك فرهنگ …

(امام خامنه ای 6/9/90)

 

Permanent link to this article: http://www.bsj-eyc.iweeb.ir/%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/