«

»

بهمن ۲۱ ۱۳۹۳

معاونت سایبری

Print this نوشته

ایران تهدد داعش – مرعب – الله و اکبر

لبیک یا زینب
http://www.aparat.com/v/luoBh

Permanent link to this article: http://www.bsj-eyc.iweeb.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1/