«

»

دی ۲۵ ۱۳۹۳

معاونت سایبری

Print this نوشته

آموزش نحوه صحیح نوشیدن آب توسط داعش

حتما ویدیو را ببنید ، در لینک زیر

http://www.aparat.com/v/S1qyX

Permanent link to this article: http://www.bsj-eyc.iweeb.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4/